بستری شدن مهران غفوریان در بیمارستان + عکس

آخرین وضعیت مهران غفوریان در بیمارستان + علت

 بستری شدن مهران غفوریان در بیمارستان

مهران غفوریان در بیمارستان

یکی از دوستان مهران غفوریان در اینستاگرام عکسی را منتشر کرد و نوشت مهران غفوریان به علت حجم بالای کار در بیمارستان بستری شده

او که حال مهران غفوریان را مساعد اعلام کرده است علت این بستری شدن را حجم زیاد کاری هست